Urgences animaux de rente

Aujourd'hui Samedi 02.12.2023 avant 8 :00 heures du matin

Reuland Catel Luc 78 70 02
Bous Gusarov Serge 621774932

Aujourd'hui Samedi 02.12.2023  à partir de 8h00 du matin

Asselborn Lucas Grégory 26 91 45 45
Schweich Wallerbos Bjorn 621787937

Dimanche 03.12.2023  à partir de 8h00 du matin

Roost Leigsnering Marion 80 32 38
Grevenmacher Bemtgen Anna 621483699