Urgences chevaux

Jeudi 23.06.2022  à partir de 8h00 du matin

Cruchten Gräser Gina (HORSEVET) 621230056
Garnich Fleming Sandy 691270376

Aujourd'hui Vendredi 24.06.2022  à partir de 8h00 du matin

Beiler Brun Laure 691377398
Cruchten Mangano Roberto ( HORSEVET) 621230056

Samedi 25.06.2022  à partir de 8h00 du matin

Cruchten Schingtienne A. (HORSEVET) 621230056
Filsdorf Schoof Beate 621651616